Woord van de voorzitter

De bedrijfsrevisor, een vertrouwenspersoon ten dienste van de economie en de overheid

 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De opdracht van de bedrijfsrevisor, en in het bijzonder die van de commissaris, is cruciaal voor de goede werking van onze economie en bijgevolg een absolute voorwaarde om het welzijn van onze medeburgers te waarborgen.

 

Meer lezen
Thierry Dupont

Missie van het IBR

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie die de bedrijfsrevisor steunt in het vervullen van zijn cruciale rol in het maatschappelijk en economisch bestel: deze van een financiële expert die door zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit een fundamentele schakel is in het creëren van economische stabiliteit en vertrouwen ...

 

Meer lezen
Missie van het IBR (1)

Kerncijfers 2018

kerncijfers 2018

De stage

Missie

De organisatie van de toegang tot het beroep is één van de essentiële opdrachten die de wetgever aan het IBR heeft toevertrouwd.

De stagiairs-bedrijfsrevisoren zijn de bedrijfsrevisoren van de toekomst en het is dan ook één van de voornaamste bekommernissen van de Stagecommissie om een deskundig korps van beroepsbeoefenaars klaar te stomen voor de uitoefening van het beroep. De driejarige stage …

 

Meer lezen

Normen en Auditdoctrine

Missie

Belast met de ontwikkeling van het normatief beroepskader ontwikkelt de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening de normen voor de beroepsuitoefening en de auditdoctrine, rekening houdend met de Belgische en Europese context en met de evoluties van het internationaal kader, en dit zowel op het vlak van …

 

Meer lezen

Openbaar register

1. Bijhouden en bijwerken van het openbaar register

2. Publiek toezicht op de toekenning en intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor

Meer lezen

Vorming

Missie

De Commissie Vorming heeft als opdracht:

  • het jaarlijks aan de Raad voorstellen van een vormingsprogramma aangepast aan de professionele behoeften van de bedrijfsrevisoren en zorgen voor een zorgvuldige selectie van kwaliteitsvolle sprekers. Bij het voorstel van dit vormingsprogramma …

 

Meer lezen

Juridische commissie

Missie

De Juridische Commissie verleent juridische bijstand aan de organen en de commissies van het IBR door adviezen te verstrekken en mee te werken aan het uitwerken van de rechtsleer om gedragslijnen ten behoeve van de bedrijfsrevisoren uit te stippelen. De Commissie buigt zich ook over juridische (ontwerp)adviezen van de Stichting ICCI die op vraag van de bestuurders van het ICCI aan haar …

 

Meer lezen

Commissie SME/SMP

Missie

Via verschillende acties zorgt de Commissie SME/SMP voor de ondersteuning van een specifieke dienstverlening aan de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren door de samenwerking tussen deze kantoren.

 

Meer lezen

Commissie Publieke en Non-profit Sector

Missie

De Commissie Publieke en Non-profit sector heeft als hoofdtaak het beroep in de context van de externe controle binnen de publieke sector en de non-profitsector te positioneren.  Ze gaat na of, en in welke mate, een onafhankelijke audit  …

 

Meer lezen

Commissie boekhoudkundige aangelegenheden

Missie

De Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden heeft als doel het beroep van bedrijfsrevisor te betrekken bij de totstandkoming van nieuwe wetten, regels, normen en adviezen ...

 

Meer lezen

Markante feiten 2018

januari

februari

5

maart

9
22
23

april

15
27

mei

8
9
23
25
30

juni

juli

augustus

september

4
12

oktober

1
31

november

21
22
28

december

4
21