Missie

De Commissie Publieke en Non-profit sector heeft als hoofdtaak het beroep in de context van de externe controle binnen de publieke sector en de non-profitsector te positioneren.  Ze gaat na of, en in welke mate, een onafhankelijke audit reeds bestaat bij de verschillende subsectoren van de Belgische overheid en wat de rol is, en kan zijn, van de bedrijfsrevisor bij de auditwerkzaamheden in de publieke en non-profit sector. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale samenwerking met de andere actoren werkzaam in dit gebied.

 

Lieven Acke, Raadslid, Voorzitter van de Commissie Publieke Sector

 

“Het IBR heeft reeds bewezen ten dienste te staan van de publieke en non-profit sector en wil dit in de toekomst voortzetten. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale samenwerking met de andere controleactoren in deze sector.”

Lieven Acke, Raadslid, Voorzitter van de Commissie Publieke en Non-profit Sector

 

 

Samenstelling van de Commissie

Voorzitter: Lieven ACKE

Leden: Céline ARNAUD, Griet BERTEN, Johan CHRISTIAENS, Arnaud CLYBOUW, Olivier DE BONHOME, Jean FOSSION, Michel LECOQ, Fernand MAILLARD, Marleen MANNEKENS, Eric MATHAY, Valérie PITON, Michel TEFNIN, Cécile THEUNISSEN en Ria VERHEYEN

Secretariaat: Alexia CAUWE, Steven DE BLAUWE, Roby FELE (sinds november 2018) en Erwin VANDERSTAPPEN

 

 

Werkgroepen die verslag uitbrengen aan de Commissie:

  • ISA public sector paragraphs
  • Specificiteiten Non-profit sector
  • NGO
  • IPSAS
  • Observatorium van de openbare aanbestedingen