Missie

De jongerenraad werd eind 2016 opgericht op initiatief van de Raad en is samengesteld uit stagiairs en jonge bedrijfsrevisoren. Hij vervult in hoofdzaak een adviesfunctie en formuleert aanbevelingen aan de Raad en de algemene vergadering. De jongerenraad tracht een stem te bieden aan jonge beroepsbeoefenaars en stagiairs en wil hun bekommernissen - gerelateerd aan de stage en de uitoefening van het beroep - overmaken aan de Raad van het Instituut. Tot slot wil de jongerenraad ook het netwerken tussen de jonge beroepsbeoefenaars en de stagiairs stimuleren.

 

Samenstelling

Leden: Catherine CEULEMANS, Annelies DEPLANCKE, Elise DEPROST, Laurent DETHIER, Gaëtan DUMORTIER, Cedric GISTELINCK, Benjamin GORLIER, Pierre GRIGNARD, Alexandre LECLER (tot 21/06/2018), Eva MEERSMAN, Astrid MEESTERS, Thomas MEURICE, Catherine MONSIEUR, Tom RENDERS, Amaury STAS DE RICHELLE, Sara STROOBANT, Tine VAN BUYNDER, Stijn VAN HOUT (tot 21/06/2018), Liesbet VANDENABEELE, Audrey WARNANT

Secretariaat: Astrid VAN DROOGENBROECK

 

De jongerenraad heeft in het laatste trimester van 2017 een enquête uitgestuurd naar vier verschillende doelgroepen, namelijk:

  • De stagiairs die hun stage gestart zijn op 1 juli 2017;
  • De stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1 juli 2017;
  • De bedrijfsrevisoren tot 37 jaar;
  • De kandidaat-stagiairs (die nog niet gestart zijn met de stage).

 

De resultaten van deze enquête werden verwerkt tijdens het voorjaar van 2018 en de voornaamste bevindingen werden op de algemene vergadering van 27 april 2018 bekendgemaakt.

 

In functie van deze enquêteresultaten heeft de jongerenraad een aantal aanbevelingen geformuleerd aan de bevoegde commissies van het IBR. Hij heeft tevens de volgende concrete stappen ondernomen:

  • Een belangrijke bekommernis van de jongerenraad is de promotie van het beroep van bedrijfrevisor, met name bij potentiële kandidaat-stagiairs. Hij heeft daartoe contacten gelegd met verschillende Belgische onderwijsinstellingen en een delegatie van de jongerenraad heeft reeds in verscheidene universiteiten presentaties gegeven over het beroep van bedrijfsrevisor. De nadruk werd tijdens deze presentaties voornamelijk gelegd op de beroepspraktijk en niet zozeer op de juridische aspecten m.b.t. de toegang tot het beroep.
  • In samenwerking met de Stagecommissie werd er een informatiesessie georganiseerd over het nieuw koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, bestemd voor de (kandidaat-) stagiairs. Tijdens deze sessie werden de belangrijkste nieuwigheden van het KB toegelicht en heeft de jongerenraad kort zijn activiteiten en doelstellingen toegelicht.
  • De jongerenraad heeft eveneens contact opgenomen met een aantal leveranciers voor de organisatie van webinars en zal dit punt in de toekomst verder opvolgen in samenspraak met de Commissie Permanente Vorming.
  • Er werd gestart met de organisatie van een Community Event met als doelstelling het netwerken tussen de bedrijfsrevisoren en de stagiairs te stimuleren. Dit event zal in de loop van 2019 doorgaan.
  • Tot slot werd er ook een Facebook-pagina opgericht waarop de jongerenraad zal berichten over zijn activiteiten en met de bedoeling om zijn visibiliteit te verhogen bij de studenten en de stagiairs-bedrijfsrevisoren.