In 2018 heeft de FIDEF, een structuur binnen de Franse taalgemeenschap gericht op informatie-uitwisseling en samenwerking, 38 landen verspreid over vier continenten bijeengebracht.

 

De Voorzitter heeft deelgenomen aan de algemene vergadering en aan de buitengewone algemene vergadering van de FIDEF die plaatsvonden te Clermont-Ferrand op 9 en 10 oktober 2018.