De werkgroep die verslag uitbrengt aan de commissie

 

De werkgroep IPSAS, voorgezeten door Patrice Schumesch, werkt onder de vleugels van de Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden.

 

Deze werkgroep beoogt bij te dragen tot de ontwikkeling en de toepassing van de beste boekhoudkundige praktijken door de overheid in België. De IPSAS zijn hiervoor het onbetwistbare internationale referentiepunt. Verder wordt er aandacht besteed aan Europese ontwikkelingen, meer bepaald aan het project om EPSAS uit te werken op basis van de IPSAS.

 

De werkgroep werkt ook mee aan het uitwerken van de beginselen van een boekhoudsysteem voor de Belgische overheid dat beantwoordt aan de criteria van transparantie en bruikbaarheid voor de besluitvorming.

 

De werkgroep IPSAS heeft als missie :

  • opvolgen van de werkzaamheden van de Commissie voor de openbare comptabiliteit (COC) en desgevallend samenwerkingsinitiatieven uitwerken (in voorkomend geval kan het IBR de overheid interpelleren over de te nemen initiatieven inzake overheidsboekhouding);
  • opvolgen van de publicaties van de IPSASB en reageren op publicaties met betrekking tot de IPSAS die het auditberoep in België aanbelangen;
  • bijdragen tot de implementatie van de IPSAS en/of toekomstige EPSAS in België;
  • het aanspreekpunt vormen voor het bedrijfsrevisoraat op het vlak van IPSAS/EPSAS.

 

De werkgroep vertegenwoordigde in 2018, via zijn Voorzitter, het IBR op verscheidene evenementen die door Accountancy Europe werden georganiseerd met betrekking tot de IPSAS/EPSAS.

 

Tot slot reageert de werkgroep ook op ontwerpadviezen van Accountancy Europe gericht aan de IPSASB en levert op die manier een bijdrage aan de redactie van de publicaties van de IPSASB.