In de loop van de stage dient de stagiair een aantal stageverplichtingen te vervullen. De voornaamste zijn:

  • Het slagen in de praktische stage-examens en desgevallend de nog resterende theoretische stage-examens;
  • Het uitvoeren van minstens duizend uren revisorale opdrachten per stagejaar onder het toezicht van een stagemeester;
  • Het rapporteren van de stageactiviteiten aan de hand van het stagedagboek.

 

De Stagecommissie organiseert jaarlijks een reeks vrijblijvende stageseminaries die de voorbereiding vormen op het afleggen van de praktische stage-examens. Het programma van stageseminaries omvatte daarom ook in 2018 de thema’s die deel uitmaken van de praktische stage-examens en werden geanimeerd door specialisten uit de betreffende vakgebieden.

 

Op de 22 stageseminaries (11 Nederlandstalige en 11 Franstalige) die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, werden in totaal 723 aanwezigheden geregistreerd, hetzij een gemiddelde van 33 deelnemers per stageseminarie.

 

Het waarborgen en indien nodig verbeteren van de kwaliteit van de stageseminaries is een constante bekommernis van de Stagecommissie. Op basis van evaluatieformulieren die door de deelnemers aan de stageseminaries worden ingevuld, volgt de Stagecommissie de beoordeling van de stageseminaries van dichtbij op. Uit deze evaluatieformulieren blijkt een gemiddelde waardering van 83% als algemene beoordeling, 86% voor de didactische benadering en 79% voor de documentatie.

 

In aansluiting op de stageseminaries werden in de periode september-november 20 stage-examens (10 Nederlandstalige en 10 Franstalige) georganiseerd, waarvoor in totaal 1151 aanwezigheden werden geregistreerd. Het globaal slaagpercentage bedroeg 63%.

 

Het praktisch stage-examen over de bijkomende materie ‘beroepsethiek en onafhankelijkheid’ (ingevolge het nieuw KB) werd – gelet op het recente karakter ervan – op 19 januari 2019 georganiseerd.