De werkzaamheden van de Commissie SME/SMP hebben op 30 mei 2018 geleid tot de publicatie door het Instituut van Bedrijfsrevisoren van het Audit Ambassador Compass, naar analogie met een voorbeeld van de CNCC. Het betreft een gloednieuw kompas waarmee de bedrijfsrevisor zijn klanten kan begeleiden doorheen de verschillende fases in de certificeringsopdracht van de jaarrekening.

 

Het Audit Ambassador Compass is meer bepaald een marketing - en communicatietool met gidsen, technische fiches, themafiches en checklists,enz., die de bedrijfsrevisor zullen helpen tijdens hun besprekingen met hun klanten en die hen een wegwijs zullen maken in elke fase van de certificeringsopdracht van de jaarrekening. Aan de hand van deze documenten zullen de klanten voor elke fase van de opdracht (genummerd van 1 tot 5) een duidelijk beeld krijgen van de voortgang van het uitgevoerde werk en de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor.