Aandeel van de nationale toegevoegde waarde gecontroleerd door bedrijfsrevisoren.

Meer dan de helft van de bruto nationale toegevoegde waarde in 2017 werd gecontroleerd door bedrijfsrevisoren.

 

De jaarrekeningen 2017 van de vennootschappen en verenigingen die hebben bijgedragen tot meer dan de helft van de nationale toegevoegde waarde, werden door een bedrijfsrevisor gecontroleerd.

 

 

 

Aantal personen dat tewerkgesteld wordt door entiteiten die onderworpen zijn aan een wettelijke controle.

Bijna twee derde van de werknemers in de privésector kunnen hun vertrouwen stellen in de jaarrekeningen van de ondernemingen die hen tewerkstelt.

 

De jaarrekeningen 2017 van grote vennootschappen en verenigingen, maar ook vele andere kleinere entiteiten, worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, waarmee wordt verzekerd dat zij een getrouw beeld geven van de financiële situatie van deze entiteiten. De op die manier gecontroleerde entiteiten hebben twee derde van het personeel in de privésector in dienst. 3.800 van deze entiteiten hebben een ondernemingsraad bij wie de bedrijfsrevisor een cruciale rol speelt bij het valideren van de economische en financiële informatie die aan hem wordt verstrekt en het toelichten van deze informatie.

 

 

 

Aantal entiteiten dat onderworpen is aan een wettelijke controle.

In 2018 werden 280 genoteerde vennootschappen, banken en verzekeringsondernemingen (zogenaamde ‘Organisaties van Openbaar Belang’) gecontroleerd.