De twee zittijden van het bekwaamheidsexamen werden zoals ieder jaar in de periodes mei/juni en november/december georganiseerd.

 

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en beoogt niet enkel het testen van de technische kennis maar beoordeelt eveneens de maturiteit van de stagiair.

 

De mondelinge proeven worden afgenomen door een jury van vijf personen, waaronder een universiteitsprofessor of professor van het hoger onderwijs van het lange type die het voorzitterschap waarneemt, drie bedrijfsrevisoren en een vertegenwoordiger van de economische en sociale wereld.

 

Voorzitters van de kamers van de jury voor het bekwaamheidsexamen

Voorzitters van de vier Franstalige kamers: Karin COMBLÉ (UMONS), Paul Alain FORIERS (ULB), Yves DE CORDT (UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg).

Voorzitters van de vijf Nederlandstalige kamers: Ann GAEREMYNCK (KU Leuven), Christoph VAN DER ELST (UGent), Marleen WILLEKENS (KU Leuven), Herman BRAECKMANS (UA), Ann JORISSEN (UA).

 

Zowel de juryleden als de Stagecommissie hechten belang aan de monitoring van stagiairs die niet geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen. Zo krijgen de niet geslaagde stagiairs na afloop van het mondeling examen onmiddellijk toelichting omtrent hun kennislacunes en ontvangen zij aanbevelingen van de bekwaamheidsjury. De stagiairs die niet geslaagd zijn worden tevens onderworpen aan de norm inzake de permanente vorming zoals die van toepassing is op de bedrijfsrevisoren. Daarenboven worden stagiairs die voor de tweede keer niet geslaagd zijn, samen met hun stagemeester uitgenodigd voor een onderhoud met de Stagecommissie teneinde mogelijke actieplannen te bespreken.