• Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht en wetsontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen – impact voor de non-profit sector
  • ICCI-Seminarie 11 juni 2018 Quick Scan Web based tool
  • Visienota hard & fast close binnen de Vlaamse overheid
  • Nieuwe modellen van aanbestedingsdocumenten
  • Evolutie van single audit in het Brussels Gewest