In 2018 heeft de Commissie gereageerd op veertien ontwerpadviezen van de CBN. Het betrof de ontwerpadviezen aangaande:

 • Voorzieningen;
 • Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling;
 • Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting;
 • Rekening 130 Wettelijke reserve;
 • Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling;
 • Zetelverplaatsing naar België (inbound) ‐ Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig referentiestelsel van de Staat;
 • Belastingen;
 • Boekhoudkundige verwerking van onder meer de rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen in het kader van een aanvullende pensioentoezegging;
 • Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar;
 • Toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units) als bonus;
 • Begin van het boekjaar;
 • Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming;
 • Het boekhoudkundig niet‐compensatiebeginsel;
 • De boekhoudkundige verwerking van crowdfunding.

 

Sinds dit jaar wordt een selectie van de belangrijkste reacties van de Commissie op de ontwerpadviezen van de CBN ter beschikking gesteld op de website van het IBR in de rubriek IBR Nieuws.

 

De Commissie volgt verder de evolutie in de wetgevende en normatieve initiatieven op internationaal vlak - zonder zich hierover uit te spreken - dit meer bepaald dankzij de aanwezigheid van een aantal van haar leden in de Accounting Working Party van “Accountancy Europe” en haar deelname aan de open debatten van de IFAC.