Samenstelling van de Examencommissie

Voorzitter: Henri OLIVIER (HEC-ULg) (tot 30 juni 2018), Catherine DENDAUW (UNamur) (vanaf 1 juli 2018)

Leden: Romuald BILEM (UCL) (vanaf 16 maart 2018), Joël BRANSON (VUB), Boudewijn CALLENS (Lessius Hogeschool/KU Leuven), Ignace DE BEELDE (UGent), Yves DE CORDT (UCL), Catherine DENDAUW (UNamur) (tot 30 juni 2018), Ingrid DE POORTER (UGent), Felix FANK (HEC-Ulg) (tot 16 oktober 2018), Ann GAEREMYNCK (KU Leuven), Ann JORISSEN (UA), Pascal MINNE (ULB) (tot 30 juni 2018), Denis PHILIPPE (ICHEC/UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg) en Patrick VAN IMPE (KU Leuven, campus Antwerpen).

 

De voornaamste bevoegdheid van de Examencommissie bestaat in het goedkeuren van de vragen voor de theoretische stage-examens. De Examencommissie draagt de opdracht voor het opstellen van deze vragen op aan personen die één of meerdere van de vakgebieden doceren aan een universiteit of hogeschool van het lange type. Zij stelt daarenboven de lijst op met nuttige referentiewerken die de deelnemers aan de theoretische stage-examens kunnen raadplegen ter voorbereiding ervan. Tot slot delibereert de Examencommissie over de examenresultaten en rapporteert deze aan de Stagecommissie. In het kader van haar verschillende werkzaamheden heeft de Examencommissie het afgelopen jaar tweemaal vergaderd.