Missie

De organisatie van de toegang tot het beroep is één van de essentiële opdrachten die de wetgever aan het IBR heeft toevertrouwd.

De stagiairs-bedrijfsrevisoren zijn de bedrijfsrevisoren van de toekomst en het is dan ook één van de voornaamste bekommernissen van de Stagecommissie om een deskundig korps van beroepsbeoefenaars klaar te stomen voor de uitoefening van het beroep. De driejarige stage van bedrijfsrevisor verloopt daarom onder het nauwgezet toezicht en de begeleiding van de Stagecommissie die erover waakt dat een hoogstaande kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd. Het takenpakket van de bedrijfsrevisor is veelzijdig en de Stagecommissie acht het bijgevolg van belang dat ook de stage zoveel mogelijk facetten van het beroep behelst.

 

Patrick VAN IMPE, Lid van de Raad, Voorzitter van de Stagecommissie

 

Samenstelling van de commissie toegang tot het beroep

Voorzitter: Patrick VAN IMPE

Ondervoorzitter: Luc VERRIJSSEN (vanaf 25/05/2018)

Leden van de Raad: Fernand MAILLARD, Tom MEULEMAN en Luc VERRIJSSEN (tot 24/05/2018)

Externe leden: Romuald BILEM, Martine BLOCKX (tot 24/05/2018), Boudewijn CALLENS, Fabio DE CLERCQ, Vinciane MARICQ , Dirk STRAGIER (vanaf 25/05/2018) en René VAN ASBROECK (vanaf 25/05/2018)

Technische adviseurs: Martine BLOCKX (vanaf 25/05/2018), Dirk STRAGIER (tot 24/05/2018) en René VAN ASBROECK (tot 24/05/2018)

Secretariaat: Astrid VAN DROOGENBROECK