Thierry Dupont, Voorzitter van het IBR (links) en Michel De Wolf, Erevoorzitter van het IBR (rechts)

 

Het IBR – lid van de IFAC sinds haar oprichting – volgt nauwlettend de activiteiten van deze internationale instelling, zowel de jaarlijkse algemene vergadering als de activiteiten van de IAASB en de IESBA.

 

 

Algemene vergadering van de IFAC / World Congress of Accountants

Voorzitter Thierry DUPONT en erevoorzitter Michel DE WOLF hebben deelgenomen aan de algemene vergadering en aan de World Congress of Accountants van de IFAC in Sydney van 31 oktober tot 8 november 2017.

 

De Voorzitter van het IBR heeft tijdens een tussenkomst in de plenaire vergadering betreurd dat de Voorzitter van IFAC voor de vierde keer op een rij geen externe beroepsbeoefenaar zou zijn.

 

Naar aanleiding van de openbare raadpleging van de Monitoring Group met als titel «strengthening the governance and oversight of the international audit-related standard-setting boards in the public interest», werd een antwoord van het IBR overgemaakt aan IOSCO en gepubliceerd worden op diens website.

 

In deze context lijkt het dat het model van hervorming voorgesteld door de Monitoring Group geen unanimiteit heeft bereikt, gezien het aantal verkregen reacties tijdens deze openbare raadpleging.

 

 

Deelname van het IBR aan de Edinburgh Group

Het IBR, vertegenwoordigd door erevoorzitter Michel De Wolf, heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de Edinburgh Group die is samengesteld uit een deel van de leden van de IFAC met als doel binnen de IFAC de belangen van de kleine en middelgrote kantoren en van de ontwikkelingslanden te verdedigen, alsook rekening te houden met de problemen van de KMO-cliënten.