Small and Medium Enterprises/Small and Medium Practices

 

Missie

Via verschillende acties zorgt de Commissie SME/SMP voor de ondersteuning van een specifieke dienstverlening aan de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren door de samenwerking tussen deze kantoren.

 

Inge Saeys, Voorzitster van de Commissie SME/SMP

 

“Een specifieke dienstverlening bieden aan de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren evenals aan hun cliënteel, voornamelijk KMO’s, behoort tot de kern van de handelingen van de Commissie SME/SMP.”

Inge Saeys, voorzitster van de Commissie SME/SMP

 

 

Samenstelling van de Commissie

Voorzitter: Inge SAEYS

Leden: Christel DE BLANDER, Marie-Chantal DEBROUX-LEDDET, David DE SCHACHT (vanaf 21 juni 2018) , Vincent DE WULF, Nicolas DUMONCEAU, Gaëtan DUMORTIER (vanaf 13 september 2018), Thierry DUPONT, Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Ken SNOEKS, Amaury STAS DE RICHELLE, Jacques VANDERNOOT (tot 1 juli 2018), Guy VAN DE VELDE en Olivier VERTESSEN (tot 13 september 2018).

Secretariaat: Sandrine VAN BELLINGHEN

 

 

Orgaan die verslag uitbrengt aan de Commissie

Werkgroep ISA en ISQC 1