In de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep hebben de delegaties van de NBA, het IAB en het IBR hun standpunten uitgewisseld over het beroep in de twee landen. In 2018 was het IBR vertegenwoordigd door de Voorzitter, door de Secretaris generaal, door raadslid Dirk SMETS alsook door de algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden, Sandrine VAN BELLINGHEN.

 

Tijdens deze vergaderingen werden volgende thema’s besproken: het lidmaatschap van Europese/ internationale organisaties, de GDPR, de digitalisering, het belastingstelsel, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook de audithervorming, waaronder het publiek toezicht.