Missie

De Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden heeft als doel het beroep van bedrijfsrevisor te betrekken bij de totstandkoming van nieuwe wetten, regels, normen en adviezen op boekhoudkundig vlak, meer bepaald de wettelijke en reglementaire bepalingen van algemeen belang en met betrekking tot het auditberoep.

 

Raynald Vermoesen, Voorzitter van de Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden

 

Samenstelling van de commissie

Voorzitter: Raynald VERMOESEN

Leden: Thomas CARLIER, Anke DE BACKER, Stephane DELAUNAY, Michel DE WOLF, Jean-François HUBIN, Luc MARTENS, Elena SHIBKOVA, Daniel VAN CUTSEM, Boudewijn VAN USSEL, en Jean Pierre VINCKE

Secretariaat: Christophe D'HONDT