De bedrijfsrevisor is de wettelijke auditor in België. Hij is een onafhankelijke expert ten dienste van ondernemingen, publieke overheden en de non-profitsector. Zijn verslagen zijn bestemd voor tal van stakeholders zoals investeerders, leveranciers, werknemers, bankiers, klanten. Zijn belangrijkste opdracht is de betrouwbaarheid te waarborgen van de (geconsolideerde) jaarrekening, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderneming. De ongeveer 1.080 bedrijfsrevisoren oefenen (wettelijke) controleopdrachten uit en voeren, mits het naleven van strikte onafhankelijkheidsregels, advieswerk uit.

 

Naast het bewaken van de kwaliteit van de jaarrekening heeft de wetgever hem ook nog tal van andere opdrachten in de levenscyclus van de ondernemingen toevertrouwd en treedt hij in situaties met uiteenlopende en tegenstrijdige belangen op als onafhankelijke scheidsrechter. Door in alle onafhankelijkheid en in het algemeen belang te werken, creëert hij zowel bij klanten als bij de belanghebbenden het noodzakelijke vertrouwen. Betrouwbare informatie en vertrouwen is een eerste en noodzakelijke voorwaarde voor economische groei en welvaart.