Het IBR wordt geleid door een Raad, samengesteld uit 14 bedrijfsrevisoren, waarvan één de functie van voorzitter en één de functie van ondervoorzitter uitoefent. De leden van de Raad worden verkozen door de Algemene Vergadering.

 

Samenstelling van de Raad

Links: Tom MEULEMAN (ondervoorzitter) - rechts: Thierry DUPONT (voorzitter)

 

Voorzitter: Thierry DUPONT

Ondervoorzitter: Tom MEULEMAN

Leden van de Franse taalrol: Vincent ETIENNE, Hugues FRONVILLE, Patricia LELEU, Fernand MAILLARD, Eric MATHAY (secretaris-penningmeester) en Raynald VERMOESEN

Leden van de Nederlandse taalrol: Lieven ACKE (secretaris), Nico HOUTHAEVE, Wim RUTSAERT, Dirk SMETS, Patrick VAN IMPE en Luc VERRIJSSEN

 

In 2018 heeft de Raad 14 keer vergaderd. Na elke vergadering ontvangen de bedrijfsrevisoren een samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden en behandelde onderwerpen, individuele dossiers uitgezonderd. De Raad heeft 4 normen, 2 adviezen en 28 mededelingen goedgekeurd die bijdragen tot de ontwikkeling van de normen en rechtsleer. Een overzicht van deze rechtsleer is opgenomen in het hoofdstuk ‘Normen en auditdoctrine’.

 

Eric MATHAY (penningmeester)