Het IBR heeft in 2018 zijn actieve rol binnen Accountancy Europe voortgezet in meerdere werkgroepen. Deze groepen staan in voor informatie-uitwisseling tussen nationale organisaties en Accountancy Europe over de aangelegenheden die het beroep aanbelangen en ze werken aan verschillende projecten die tot doel hebben het standpunt van het Europees beroep t.o.v. de instellingen van de E.U. en van de internationale organisaties en standardsetters te verdedigen: de audit maar ook de boekhouding, de strijd tegen het witwassen, de banksector, de kapitaalmarkt, het belastingstelsel, de ondernemingsverslaggeving, de deontologie en de toegang tot het beroep, de verzekeringssector, de overheidssector, de duurzame ontwikkeling en de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren.

 

De in Brussel gevestigde Accountancy Europe is een grote steun voor het beroep bij het zoeken naar oplossingen die in het algemeen belang zijn. Deze organisatie vervult tevens een informatieve rol ten aanzien van haar leden (51 beroepsinstituten afkomstig uit 37 landen, waaronder de 28 lidstaten van de Europese Unie).

 

In 2018 heeft Accountancy Europe de klemtoon gelegd op de volgende aangelegenheden: de toekomst van de controle- en assurance-opdrachten onder andere voor de KMO’s, de digitalisering, het belastingstelsel en de impact van de Brexit.

 

De bekommernis omtrent de evolutie van de auditmarkt binnen de Europese Unie wordt tevens op de voet gevolgd door Accountancy Europe. Zodoende heeft de Competition and Markets Authority (CMA), de mededingingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk, eind december 2018, besloten om voorstellen met het oog op een hervorming van het beroep openbaar te maken. Deze voorstellen hebben onder andere betrekking op de scheiding tussen de auditdiensten en de andere diensten en op het co-commissariaat.

 

Op het niveau van de Europese Unie werden hoofdzakelijk de volgende dossiers met betrekking tot de economische beroepen behandeld: de niet-financiële informatie, het belastingstelsel, de bescherming van gegevens, de Unie van de kapitaalmarkten en de strijd tegen terrorisme en witwassen van geld.

 

Op 12 december 2018, heeft Accountancy Europe de heer Florin TOMA (Roemenië) benoemd als Voorzitter vanaf eind 2018 voor de jaren 2019 en 2020 en de heer Myles THOMPSON (VK) als Ondervoorzitter.