Het dagelijks bestuur van het IBR wordt door de Raad toevertrouwd aan een Uitvoerend Comité, dat maandelijks vergadert en dat ten minste bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en twee leden van de Raad.

 

Samenstelling van het Uitvoerend Comité in 2018

(vlnr) Patrick Van Impe, Tom Meuleman, Thierry Dupont en Vincent Etienne

 

Voorzitter: Thierry DUPONT

Ondervoorzitter: Tom MEULEMAN

Leden van de Raad: Vincent ETIENNE en Patrick VAN IMPE