De 97 vormingssessies werden bijgewoond door in totaal 5752 deelnemers, waarvan 4654 (81%) bedrijfsrevisoren,  689 (12%) stagiairs en 409 (7%) derden. Op een gemiddeld seminarie waren 59 personen aanwezig, waarvan 47 confraters.

 

De seminaries werden in 2018 over het algemeen zeer positief geëvalueerd: een uitstekend gemiddeld percentage van 82% voor de algemene beoordeling en voor de didactische benadering, tenslotte een iets lager gemiddelde van 79% voor de documentatie.

 

De Commissie blijft er voortdurend naar streven om het programma nog meer te laten beantwoorden aan de wensen van de deelnemers en inzonderheid het beroep. In dat verband wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de evaluaties. Niet alleen de evaluatie op zich is belangrijk, zeker ook de voorstellen voor andere seminariethema’s zijn van groot belang. Elk voorstel wordt ernstig genomen en besproken. Vooral voorstellen van nieuwe, actuele thema’s en ontwikkelingen, of alternatieve invalshoeken zijn voor de Commissie Vorming een bron van inspiratie en liggen mee aan de basis van de noodzakelijke vernieuwing en opfrissing van het vormingsaanbod.

 

Ook de input van de Jongerenraad wordt door zowel de Raad van het Instituut als de Commissie Vorming bijzonder geapprecieerd en in de mate van het mogelijke geïmplementeerd in het volgende vormingsprogramma.