Missie

De Juridische Commissie verleent juridische bijstand aan de organen en de commissies van het IBR door adviezen te verstrekken en mee te werken aan het uitwerken van de rechtsleer om gedragslijnen ten behoeve van de bedrijfsrevisoren uit te stippelen. De Commissie buigt zich ook over juridische (ontwerp)adviezen van de Stichting ICCI die op vraag van de bestuurders van het ICCI aan haar worden voorgelegd.

 

De Juridische Commissie is samengesteld uit bedrijfsrevisoren en, in de meerderheid, uit personen uit de academische wereld, de advocatuur, het notariaat, de publieke overheden, de diverse maatschappelijke geledingen, enz. Deze diversiteit creëert een unieke gelegenheid om ideeën en ervaringen met elkaar te confronteren.

 

De aan de Commissie voorgelegde vragen hebben meestal betrekking op het vennootschapsrecht of op de regelgeving die het beroep van bedrijfsrevisor aanbelangt, met uitzondering van het fiscaal recht. Bovendien heeft de Juridische Commissie aandacht voor de wetgevende hervormingen die op het bedrijfsrevisoraat betrekking hebben.

 

 

Raynald VERMOESEN, Raadslid, Voorzitter van de Juridische Commissie

 

“De aan de Juridische Commissie voorgelegde vragen hebben meer bepaald betrekking op het vennootschapsrecht en op de voorschriften in verband met de organisatie van het beroep. In 2018 heeft de Juridische Commissie veel aandacht besteed aan het ontwerp van nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de door de wet van 30 juli 2018 aangebrachte wijziging met betrekking tot de aansprakelijkheid van de commissaris.”

Raynald VERMOESEN, Voorzitter van de Juridische Commissie

 

 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE

Voorzitter: Raynald VERMOESEN (bedrijfsrevisor)

Leden: Lieven ACKE (bedrijfsrevisor), Jean-Philippe BONTE (bedrijfsjurist), Herman BRAECKMANS (professor UA – advocaat), Arnaud CLYBOUW (bedrijfsrevisor), Sarah DE GEYTER (Agoria), Annelies DE WILDE (GUBERNA), Ann DIRKX (NBB), Paul Alain FORIERS (professor ULB – advocaat), Hugues FRONVILLE (bedrijfsrevisor), Jean-Paul KOEVOETS (bedrijfsrevisor), Mehdi KOOCHEKI (ABVV), Thierry LHOEST (FSMA), Henri OLIVIER (professor emeritus ULg), Luk OSTYN (bedrijfsrevisor), Erik PEETERMANS (VBO), Gilberte RAUCQ (erenotaris), Daniel VAN CUTSEM (bedrijfsrevisor), Laurence VAN EYCKEN (bedrijfsjurist) en Thierry VAN LOOCKE (bedrijfsrevisor). Deze personen zetelen in persoonlijke naam en verbinden geenszins de organisatie waaraan ze verbonden zijn.

Secretariaat: Steven DE BLAUWE, Erwin VANDERSTAPPEN en Dounia SMEYERS