De werkgroep ISA en ISQC 1 heeft de uitwerking verdergezet van de update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016). Deze update werd op 21 november 2018 gepubliceerd op de ICCI-website onder de rubriek publicaties/modeldocumenten.

 

Vier jaar na de eerste update was het noodzakelijk om het handboek grondig aan te passen teneinde rekening te houden met de wettelijke aanpassingen, de door de confraters geformuleerde bemerkingen en de noodzaak om bepaalde aspecten van het handboek beter te kunnen individualiseren, uit te breiden en de pragmatische aanpak te verbeteren.

 

Dit handboek werd immers uitgewerkt om de bedrijfsrevisorenkantoren in staat te stellen om beleidslijnen en procedures van interne organisatie vast te stellen, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale Standaard inzake kwaliteitsbeheersing 1 (ISQC 1) en de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

 

De werkgroep geeft tevens input bij het beantwoorden van de FAQ mbt ISA-ISQC1.