• Gevolgen voor de bedrijfsrevisoren van het ontwerp van nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
  • Aansprakelijkheidsstelsel voortvloeiend uit de wijziging van artikel 24, § 3 van de wet van 7 december 2016. Opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor in zijn hoedanigheid van commissaris en als dusdanig ondertekend
  • Opheffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsactiviteiten krachtens de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Impact op de onverenigbaarheden van toepassing op de bedrijfsrevisoren.