In 2018 werden de volgende thema’s behandeld:

 

 • Quick Scan web based tool lokale besturen
 • Model van opdrachtbrief in NGO’s;
 • Vlaamse Codex Overheidsfinanciën;
 • Visienota hard & fast close binnen de Vlaamse overheid;
 • Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht en wetsontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen – impact voor de non-profit sector;
 • Afschaffing van het commissarismandaat in Vlaamse autonome gemeentebedrijven;
 • Nieuwe modellen van aanbestedingsdocumenten;
 • UBO-register voor VZW’s en stichtingen;
 • Verslag van het Rekenhof aan de Kamers van Volksvertegenwoordigers: Controle op de ziekenfondsen;
 • Wijze van boekhoudkundige verwerking van de vergoedingen betaald in het kader van de wet van 18 juli 2018 inzake verenigingswerk;
 • Evolutie van single audit in het Brussels Gewest.