In het kader van het Frans-Belgisch Comité dat bijeengekomen is op 23 april 2018 in Parijs, hebben de Voorzitter, de Secretaris-generaal, confrater Baudouin THEUNISSEN en de algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de CNCC (de heer Jean BOUQUOT, Voorzitter van de CNCC, mevrouw Mireille BERTHELOT, Ondervoorzitter van de CNCC, en de heer Cédric GELARD, algemeen afgevaardigde van DIPAC).

 

Op deze vergadering werden onder meer volgende onderwerpen besproken: de auditdrempels, de normatieve strategie, de fusie tussen het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), de governance van Accountancy Europe en in het bijzonder de oprichting van een mogelijk orgaan met betrekking tot de audit als gesprekspartner voor de CEAOB, de GDPR, de strijd tegen het witwassen en de “Fitness Check” van de Europese unie.