Tengevolge de wet van 7 december 2016 is het IBR niet langer bevoegd voor tuchtzaken. In overeenstemming met de wet hebben de tuchtinstanties de laatste lopende zaken behandeld, waarvan de statistieken hieronder worden weergegeven: