21 december

Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - beperking van het gebruik van contanten

Dit gemeenschappelijk bericht, dat gericht is aan de leden van het IBR, IAB en BIBF, omvat de principes van de beperking van contante betaling zoals bepaald in de artikelen 66 en 67 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.