22 maart

Openbare raadpleging over het ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB)