15 april

Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht

Schaft het begrip van handelaar en handelsverrichtingen op 1 november 2018 af.