12 september

Het IBR en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren sluiten een overeenkomst waarin de modaliteiten voor hun samenwerking en onderlinge informatie-uitwisseling worden vastgesteld.